Sunday, October 25, 2015

Thư viện ảnh: Ảnh bầu hồ lô thiên nga siêu đẹp


Tên tiếng Anh: SPECKLED SWAN GOURD

Tên khoa học: Lagenaria siceraria


Thư Viện Sài Gòn

No comments:

Post a Comment