Hợp Tác


Thư Viện Sài Gòn là trang thư viện trực tuyến .
Trang thư viện sài gòn đang xúc tiến tìm kiếm địa điểm để thành lập thư viện cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh.
TVSG hoan nghênh các cá nhân và tổ chức hợp tác để thành lập thư viện .
Mọi chi tiết xin liên hệ Mr Khoa : 0913825963.